Ονομασία

Το Γυμναστήριο είναι γνωστό με την επωνυμία Physical Alterlife Gym. Η ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Γ ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΣΙΑ Ε Ε ||PHYSICAL Σ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΦΑΤΟΥ 0 74100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: 2831050794

Στόχος

Το Physical Alterlife Gym ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα συνδυάζει τις Αθλητικές Δραστηριότητες σε άριστες εγκαταστάσεις μαζί με ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

Δικαιώματα μελών

Ως μέλος έχετε το δικαίωμα να κάνετε χρήση των προβλεπόμενων από τη συνδρομή σας εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους και κανόνες του Γυμναστηρίου και της σωστής συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη. Όλα τα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν για τους όρους & κανόνες, οικονομικής ή όχι φύσεως, βρίσκονται στη δικαιοδοσία της διοίκησης για να τα επιλύσει με ή χωρίς προειδοποίηση.

Προϋποθέσεις μέλους

Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέλος στο Physical Alterlife Gym θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Για τα άτομα κάτω των 18 απαιτείται η έγγραφη έγκριση κηδεμόνα.

Πληρωμές Συνδρομών

Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να εξοφλεί τη συνδρομή του βάσει της συνδρομής που έχει επιλέξει. Μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τις παροχές για τις οποίες έχει πληρώσει και θα χρεώνεται το ανάλογο ποσό για όσες παραπάνω επιλέξει να χρησιμοποιήσει.

Μεταφορά Συνδρομής

Το Physical Alterlife Gym επιτρέπει τη μεταφορά Συνδρομής μόνο σε συγγενείς 1ου βαθμού.

Tερματισμός Συνδρομής

Αποπομπή Μελών

Το Physical Alterlife Gym διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή μελών που δε συμμορφώνονται στους όρους & κανόνες και έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά ως προς το προσωπικό και τα μέλη. Συνδρομή μέλους που έχει διακοπεί δε γίνεται να μεταφερθεί ή να ενεργοποιηθεί ξανά.

Θάνατος Μελών

Συνδρομή Μέλους που έχει αποβιώσει γίνεται να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο σε διάστημα εντός 3 μηνών της ημερομηνίας θανάτου.

Γυμναστήριο

 • Οι αρχάριοι θα πρέπει να έχουν κλείσει ραντεβού με Γυμναστή τουλάχιστον 24 ώρες πριν.

 • Τα μέλη θα πρέπει να έχουν την ανάλογη αθλητική ένδυση και καθαρά αθλητικά παπούτσια.

 • Στο χώρο επιτρέπονται μόνο ελεύθερα βάρη και χρήση των μηχανημάτων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ σε κάθε περίπτωση άλλες ασκήσεις όπως τρέξιμο, σχοινάκι, σωματικές επαφές με άλλα μέλη κλπ.

 • Οι Γυμναστές έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν κάποιον αν κρίνουν πως κινδυνεύει σωματικά ή δε φέρει την κατάλληλη ενδυμασία. Οι κανόνες ισχύουν για όλους.

 • Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει τη χρήση μηχανημάτων ή εξοπλισμού σε περιπτώσεις που κριθεί τέτοια ανάγκη.

 • Απαγορεύεται φαγητό, ποτά και τσιγάρο στην αίθουσα.

 • Τα μέλη θα πρέπει να έχουν πετσέτα ώστε να καθαρίζουν τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους.

 • Τα μέρη μηχανημάτων που αφαιρούνται πρέπει να τοποθετούνται ΠΑΝΤΑ με προσοχή και να επιστρέφονται στη θέση τους.

 • Πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των μελών για αυτό και δε γίνεται να δεσμεύονται μηχανήματα ή η χρήση τους να γίνεται αποκλειστικά από ένα άτομο.

 • Τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ελεύθερα βάρη ή τα μηχανήματα. Σε κάθε περίπτωση οι Instructors του Physical Alterlife Gym είναι στη διάθεση σας.

Αίθουσα Ομαδικών

 • Τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα των Ομαδικών από τη Reception και τους σχετικούς πίνακες

 • Απαιτείται η συγκατάθεση κηδεμόνα για κάθε ατόμο κάτω των 18 ετών.

 • Στην περίπτωση που ένα Πρόγραμμα είναι γεμάτο τότε η διοίκηση θα διαμορφώσει κατάλληλα το πρόγραμμα.

 • Αν κριθεί απαραίτητο, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιο Πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 • Οι συμμετέχοντες στα ομαδικά θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ένδυση και παπούτσια για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

 • Οι Instructors Ομαδικών Προγραμμάτων έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη συμμετοχή στην προπόνηση σε κάποιο μέλος που δεν έχει τη σωστή ένδυση ή συμπεριφορά.

Αποδυτήρια

 • Κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί το δικό του φωριαμό στα αποδυτήρια.

 • Η χρήση των φωριαμών προβλέπεται για τη διάρκεια της παραμονή σας στις εγκαταστάσεις και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η δέσμευση τους.

 • Το Physical Alterlife Gym δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

 • Τα απολεσθέντα αντικείμενα που θα ανευρεθούν, θα φυλάσσονται στη Υποδοχή.

 • Κάθε μέλος θα πρέπει να φέρνει την πετσέτα του.

 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους των αποδυτηρίων.

Αλλαγές στους Όρους

Η διοίκηση του Physical Alterlife Gym μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές στους Όρους & Κανόνες οπότε το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη και αφαίρεση στο παρόν κείμενο απευθύνεται στο σύνολο των μελών του Physical Alterlife Gym.